Darthwiki

Darth Wiki / Pokemon Ass เวอร์ชั่น

คำอธิบายของ tropes ที่ปรากฏในเวอร์ชั่น Pokemon Ass Pokémon Red romhack โดย Wax ยังทำงานอยู่ โครงเรื่องเรียบง่าย: คุณอายุสิบเอ็ดปี ...