สิ่งที่จะได้รับ

สิ่งที่จะเกิดขึ้น / Katawa Shoujo

หน้าสำหรับอธิบาย WhatCouldHaveBeen: Katawa Shoujo การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ: พิจารณาชุดนักเรียนที่แตกต่างกันสองหรือสามชุด แต่สุดท้าย …